Nordlandsjekta «Brødrene»

«Nordlandsjekta Brødrene» er den eneste seilende bærer av Nord-Norges stolte tradisjon – jektefarten til Bergen: Jektene dro til Bergen med fisk, og kom tilbake med livsfornødenheter, utstyr og fiskeprodukter. Fiskere fra trange kår fra Rissa i sør til Vadsø i nord deltok, med stor risiko, på Lofotfisket, og solgte fisken til oppkjøpere med større fartøy, – som jektene.

Til å begynne med (1100-tallet), var det bergenserne som drev jektene. De hentet tørrfisk nordfra og solgte den til Europa. Fra sluttn av 1300-tallet fikk nordlendingene lov til å eie kjektene. Da var det gjerne prester og storbønder som hadde tillatelse til å eie jektene. Først på slutten av 1700-tallet fikk lokale kjøpmenn rettene til jektefart.

Jektene ble bygget på frihånd, etter vikingskpis-tradisjoner. De hadde et lite halvdekk foran og bak. Ellers var de åpne. Foran lå seil og tauverk lagret. Bak var 2 kahytter: En til skipperen og en til 6-8 mannskap.

Jekta «Brødrene» av Solum/Melbu var et klinkbygget fartøy oppført ca 1850. I 1886/87 ble hun ombygget til kravell i Kristiansund under byggmester Edvard K. Aspen. I den forbindelse utarbeidet Veritas nøyaktige tegninger. I 1936 ble «Brødrene» kjøpt av Nordlandsmuseet, Bodø, men havarerte 1939 under restaurering.

Denne «Nordlandsjekta Brødrene» ble bygget ved Saltdalsverftet og sjøsatt 22. august 1995. Sjøfartsdirektoratet såvel som Riksantikvaren har gitt henne status som verneverdig fartøy.