Styret for jekta

Styret i stiftelsen:

Jens Andreas Winther
Torbjørn Reinholdtsen
Øystein Rysst
Kåre Bjørn Kongsnes
Trond Ringlund
Liv Aune
Anne-Lise Lassesen Eide
Rayner Skare Lind

 

Styret i driftsselskapet:

Trond Holten
Anders Lyngvær
Hans Anders Jacobsen
Jens Andreas Winther